De wetenschap achter geluk

Geluk is ook wetenschap!

Er wordt veel onderzoek gedaan naar geluk en zeker ook door de wetenschap. De wetenschap laat zien en toont aan wat wij eigenlijk al weten. Tijdens gesprekken merk ik dat het onderwerp werkgeluk serieuzer genomen wordt bij het noemen van cijfers en laat zien dat er degelijk onderzoek gedaan wordt. De uitkomsten ondersteunen ons gevoel. We zitten in het tijdperk van de transitie van een kenniseconomie naar de betekeniseconomie. Mijn verwachting is dat gevoel steeds meer geaccepteerd gaat worden als een serieuze graadmeter. Onderstaand artikel vind ik een helder verhaal over de wetenschap achter geluk.

Veel leesplezier!

De wetenschap achter geluk