De Kracht van LIEFDE binnen Organisaties

Liefde, een woord dat je op de werkvloer niet zo vaak tegenkomt. Of beter gezegd, niet in combinatie met organisatie cultuur. Wel woorden als samenwerken, veiligheid, open communicatie en vertrouwen. Maar liefde…. 

In het artikel De Kracht van Microcultuur schrijf ik over culturen die in de basis vanuit angst zijn opgebouwd. Helaas is deze angstcultuur nog steeds de cultuur die overheerst bij een groot aantal organisaties. Ik heb leiders in de top van zo’n organisatie horen zeggen dat er geen angstcultuur is. Er werden zelfs memo’s verstuurd naar de medewerkers om aan te geven dat er geen angstcultuur is…. 

Angst is één van de twee sterke basisgevoelens van waaruit mensen acteren. De andere is Liefde!

Mensen acteren en reageren dus vanuit twee basis gevoelens.

ANGST of LIEFDE

Vandaag wil ik het licht op Liefde laten schijnen.

Hieronder enkele gevoelens en gedragingen die voortkomen vanuit liefde:

plezier, waardering, samenwerking, vergeving, lichtheid, nederigheid, eerlijkheid, openheid, acceptatie, waardig, voor jezelf zorgen, voor elkaar zorgen, denken vanuit overvloed, goed doen voor een ander, ruimte gevend, energie gevend, mens als geheel staat voorop.

Nu je deze woorden zo leest is de lading van liefde binnen organisaties misschien wel veranderd ten opzichte van je eerste gedachte. Ik spreek over emoties vanuit liefde gerelateerd aan de cultuur in organisaties. Ik spreek hier dus niet over de romantische liefde op de werkvloer 😉 

In gesprekken met leiders komen vaak de onderwerpen veel stress, gebrek aan samenwerking en plezier, eerlijkheid en energie ter sprake. Heel begrijpelijk aangezien dit binnen culturen vanuit angst best wel een ding is. Hoe ga je bijvoorbeeld samenwerken als je het gevoel hebt dat je je eigen collega niet kan vertrouwen? Feedback geven? Wat als de collega door mijn feedback in een negatief daglicht komt? Stress verminderen? Ik kan toch echt geen nee zeggen tegen mijn baas. En zo kun jij vast nog andere voorbeelden noemen van wat zich binnen jouw organisaties afspeelt.

Het vraagt veel energie om werkzaam te zijn in een cultuur waar vertrouwen en veiligheid woorden zijn zonder inhoud. Een cultuur waarin je op je hoede bent en je voor je eigen plek aan het “vechten” bent. Dat het energie niveau naar beneden gaat is een logische menselijke reactie. Waarom blijven mensen dan toch werkzaam binnen deze organisaties? Redenen die aangevoerd worden zijn onder andere; 

  • “ik doe hier mijn ding” 
  •  “de schoorsteen moet wel blijven roken” 
  •  “ik pas mij aan en kan thuis de leuke dingen doen”. 

Mijn hart breekt bij het horen van deze zinnen. Wij hebben een maatschappij gecreëerd waarin geld een belangrijke rol speelt als transactie middel maar de vraag is tegen welke prijs? Vaak beseffen wij niet hoeveel tijd wij met ons werk bezig zijn. Het werk stopt niet bij het naar huis gaan of het afronden van je werk voor die dag. Je gedachtes over werk gaan gewoon door. Je kan je privé leven niet los zien van je werk leven. Je bent dezelfde persoon in verschillende situaties en omgevingen. Werk-privé balans is daarom dan ook een misleidende term. Dit suggereert dat je of alleen met werk bezig bent of alleen met privé zaken, en dat is onmogelijk. Het brein “stopt” niet zomaar met werk en met privé gedachtes. Bij WOWmundo spreken wij dan ook over werk-privé integratie. De impact van werken in een cultuur vanuit angst gaat verder dan de werkvloer alleen. 

Gelukkig is er sinds enkele jaren een kentering gaande. Werkgeluk, werkplezier en purpose zijn thema’s die binnen steeds meer organisaties een belangrijke plek krijgen. Wie wil er niet gelukkig zijn op de werkvloer en met plezier zinnige taken uitvoeren? 

Een organisatie die vanuit liefde acteert zet mensen voorop. Je creëert een cultuur waar mensen zich veilig, gezien en gehoord voelen. Een liefdevolle organisatie heeft ook een missie die verder gaat dan het eigen gewin. Profit wordt niet meer alleen in geld gemeten. Ook zaken die minder goed meetbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het energie niveau binnen de organisatie, worden meegenomen in het maken van keuzes. Zulke organisaties willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en/of de wereld. Organisaties die vanuit liefde acteren en die de transitie weten te maken van angst naar liefde, zijn organisaties die toekomstbestendig zijn. 

Het is voor de werkenden onder ons steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan een missie die er toe doet. Alleen geld verdienen is niet meer voldoende, ook niet als je extra benefits aanbiedt die nog meer geld genereren. En de klanten? Zij kiezen steeds bewuster voor producten die een missie hebben die verder gaat dan het verhogen van omzet. Een goed voorbeeld hiervan is Tony’s Chocolonely. Ondanks dat zij niet adverteren weten de meeste chocoladeklanten in Nederland waar dit merk voor staat. Zij zijn zelfs bereid om meer geld neer te leggen voor deze chocolade. In 2018 is Tony’s met 19,03% marktaandeel de marktleidergeworden in Nederland. 

De eerste stap naar een cultuur vanuit liefde is bewustwording. Hoe voelt de huidige cultuur aan? Is er angst? Wat is de motivatie van de medewerkers om werkzaam te blijven in de organisatie? Zijn de motivaties vanuit liefde en verbinding

of vanuit angst en de ik? Wordt er geacteerd vanuit het nu of vanuit het verleden en de toekomst? Stuk voor stuk belangrijke onderdelen voor het creëren en onderhouden van een cultuur die positieve impact maakt op het leven van de medewerkers, de klanten en de maatschappij. 

Om je bewustzijn te vergroten kun je dagelijks stil staan bij je eigen acties en reacties. Is de basisemotie angst (twijfel, schuld, spijt, competitie, boosheid, bedreiging, argwaan, enz) of liefde (plezier, waardering, acceptatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, ontspanning, enz)? Als jij als leider bewust bezig bent met het reageren vanuit liefde dan ga je dit ook uitstralen en hiermee impact maken op je collega’s. Positieve impact die verder reikt dan de werkvloer alleen…

Warme groet Conchita